fbpx

Przedszkole Leśni Przyjaciele

ul. Jeleniogórska 7

„Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Nasze placówki to jedno bijące serce – znakomite miejsca angażujące Twoje dziecko. Dlaczego tak jest?

Sprawdź sam!

Nasze przedszkole mieści się na Poznańskim Grunwaldzie, przy ulicy Jeleniogórskiej 7, tuż przy nowoczesnym osiedlu Przylesie Marcelin. W bliskiej okolicy lasku Marcelińskiego, gdzie spotykamy się z naturą.

Gdzie nas znajdziecie?

Każda z sal została zaprojektowana tak, aby każdy jej kąt był dostępny i przyjazny dla dzieci, a duże okna sprawiają, że każdego dnia tańczy u nas słońce. 😊 Stawiamy na samodzielność, dlatego każde dziecko posiada w sali swoją szafkę, by mogło zostawić w niej swoje skarby. Każda z sal posiada osobną toaletę po to, aby maluchy w bezpiecznych okolicznościach mogły z nich korzystać. Szatnia to element gdzie toczą się nasze wspólne przygody. No i kuchnia, miejsce gdzie we współpracy z cateringiem przygotowujemy dla najmłodszych zdrowe, pyszne i zbilansowane posiłki.

Co nas wyróżnia?

Co roku kadra pedagogiczna naszego przedszkola wybiera program edukacyjny, który naturalnie wpasuje się w naszą koncepcję wspierania ucznia podczas jego naturalnego rozwoju, odkrywania talentów, wsparcia i bycia przewodnikiem w oparciu o cele i treści kształcenia w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Zapewniając dziecku wszechstronny rozwój, podążanie za jego potrzebami i zainteresowaniami, pomoc w dostrzeganiu i rozwijaniu jego mocnych stron oraz wprowadzenie małego człowieka w świat uniwersalnych wartości.
Nasz system pracy nie uwzględnia kar i nagród, czy to oznacza zatem, ze nie ma u nas zasad? Nic bardziej mylnego! Każde dziecko potrzebuje zasad, już od niemowlęcych chwil. Dlaczego? Dzięki nim po prostu czuje się bezpiecznie, uczy się modelu postępowania, funkcjonowania w społeczeństwie. Ich prawidłowe określenie powoduje, ze wiemy czego się spodziewać, jak działać a ich ewentualne przekroczenie pozwala na refleksję dlaczego tak się stało i wyciągniecie wniosków na przyszłość. Porozumienie bez przemocy gwarantuje wychowanie w duchu odpowiedzialności, zrozumienia a także zapewnia harmonijny emocjonalnie rozwój Twojego malucha.
Podstawą prawidłowego rozwoju dziecka jest obopólny wysiłek. Każda rozmowa czy spotkanie z Państwem jest dla nas niezwykle ważne i cenne,dlatego opieramy się na szeroko pojętej współpracy, wzajemnym wsparciu, zrozumieniu, konsultacjach. Organizujemy comiesięczne spotkania z wychowawcami, warsztaty rodzicielskie, spotkania ze specjalistami, jesteśmy zawsze na bieżąco z tym co nam przekazujecie.

W naszych placówkach znajdziecie szeroki wachlarz zajęć w ramach czesnego oraz tych dodatkowych. Zaspokajamy naturalną ciekawość poznawczą proponując udział w takich aktywnościach jak* :

 • Język angielski towarzyszący dzieciom w każdym aspekcie dnia
 • Zajęcia plastyczne i sensoplastyczne 
 • Zajęcia artystyczno – teatralne
 • Zajęcia z logopedą 
 • Spacery i zajęcia na świeżym powietrzu 
 • Spotkania z ciekawymi osobistościami 
 • Edukacja zawodowa i profilaktyka prozdrowotna 
 • Kodowanie na dywanie 
 • Eksperymenty, projekty, zabawy oparte na doświadczaniu 
 • Zajęcia artystyczne 
 • Fit kids – zajęcia sportowe 
 • zajęcia z psychoedukacji prowadzone przez psychologa
 • Opieka psychologiczno-pedagogiczna 
 • Biblioteka prowadzona przez dzieci 
 • Zajęcia kulinarne 
 • Piłka nożna 
 • Judo 
 • Robotyka 
 • Zajęcia indywidualne z logopedą 
 • Match rider – zajęcia matematyczne
 • Język hiszpański 
 • Język niemiecki 
 • Zumba
 • Warsztaty muzyczno-teatralne z Wujkiem Ogórkiem
 • Wycieczki
 • Koncerty 
 • Teatrzyki

*szczegóły dotyczące wymienionych zajęć dostępne są na podstronach każdej z placówek, zastrzegamy sobie także możliwość zmiany w/w aktywności.

Kierunek nauczania

Podejście bliskościowe jakim się kierujemy nie jest „modą” a jednym z naszych przekonań. Odpowiednia postawa w stosunku do małego człowieka pozwala nam zbudować most łączący dziecko, jego rodzinę i przedszkole czy żłobek. Komunikacja w naszych placówkach jest żywa, empatyczna i wzbogacająca. Uczy emocjonalnej świadomości i szacunku dla własnych uczuć i potrzeb, ale też uczuć i potrzeb innych. Uważamy, że każde emocje są dobre, a wyrażone w odpowiedni sposób zawsze nas czegoś uczą.

Plan daltoński stwarza możliwości do niezależnej i samodzielnej pracy każdego dziecka. Dziecko ma możliwość działania, mierzenia się z materią edukacyjną i społeczną a nie sięgania wyłącznie po gotowe rozwiązania. Poszukuje, bada świat i wyciąga wnioski. Dziecko otrzymuje prawo wyboru. Może samo zaplanować, kiedy wykona wyznaczone zadania. Proces edukacji wg planu daltońskiego jest wizualizowany, co pozwala dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w miejscu, w którym przebywają, czyli w przedszkolu. Wizualizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego odbywa się poprzez wyposażenie sal w kolorowe obrazki stanowiące swego rodzaju instrukcje, które doskonale ułatwiają dziecku samodzielne funkcjonowanie.

W koncepcji planu daltońskiego nauczyciel nie jest liderem procesu, lecz osobą wspierającą i nie tylko on bierze odpowiedzialność za proces uczenia, lecz część tej odpowiedzialności powierza dziecku. Jest obserwatorem i podejmuje działanie wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebny. Nauczyciel nie jest nauczycielem, który ,,naucza”, ale osobą, która stwarza sytuacje w których dziecko uczy się – bo samo tego chce.

Froebel wspomaga ten proces, ucząc logicznego myślenia, nieszablonowego działania. Przy pomocy „darów” jakimi są różnego rodzaju klocki dzieci poprzez zabawę uczą się m.in. matematyki, przyrody, tajnik języka, sprawności, koordynacji, współpracy oraz wielu innych.

Tak naprawdę od nich samych zależy co chcą odkryć.

Dwie bardzo innowacyjne koncepcje pedagogiczne nastawione na budowanie w dziecku poczucia własnej wartości, udowadniające, że każde z dzieci jest inne i nosi w sobie nieodkryty talent. W stumilowym lesie my nauczyciele wierzymy, że trzeba miliona sposobów, aby ten talent wydobyć, ale przede wszystkim należy podążać za dzieckiem i jego potrzebami.

To koncepcja polegająca na wdrażaniu do samodzielności w działaniu, podejmowaniu inicjatyw i odpowiedzialności za swoją pracę a także rozwijająca umiejętność współpracy.

Kluczową ideą planu daltońskiego jest indywidualizacja procesu nauczania. Daje on narzędzia i sposoby pozwalające na indywidualizację tego procesu, m.in.:

 • umożliwia dostosowanie tempa nauki do możliwości dziecka,
 • uczy polegania na sobie,
 • rozwija inicjatywę i samodzielność – w działaniu i w myśleniu,
 • inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy,
 • kształci poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego działania,
 • wdraża do samodzielnego uczenia się dziecka,
 • to nie tylko wizualne pomoce, ale zmiana sposobu myślenia, działania dzieci i nauczyciela,
 • to swobodny dostęp do tego, co dzieciom jest aktualnie potrzebne,
 • to wolność decydowania bez ciągłego pytania „czy mogę?”

Jeszcze więcej naszych atutów

 • Bajkoterapia
 • Kadra z wysokimi kwalifikacjami, podnosząca co roku swoje kompetencje 
 • Urodzinki naszych dzieci
 • Dyżury nauczycieli, dyrekcji 
 • Bezpłatne warsztaty dla rodziców wspierające w procesie wychowawczym 
 • Imprezy okolicznościowe, warsztaty z udziałem rodziców, dziadków, przedstawienia, festyny
 • Dzień zabawki i dzień kinowy
 • Indywidualne podejście do dzieci
 • Serdeczna, życzliwa, ciepła atmosfera
 • Aplikacja dla rodziców 
 • Otwartość na potrzeby rodziców i opiekunów
 • Zdrowe i smaczne żywienie
 • Możliwość indywidualnej diety dla dziecka

Zapisy już trwają!

Zapraszamy do niepublicznych placówek Stumilowy Las, które cieszą się wysokim zadowoleniem rodziców, gwarantują rzetelną opiekę, rozwój oraz wspaniałą zabawę dla dzieci.