fbpx

Przedszkole Stumilowy Las, a przedszkole publiczne

Przedszkole Stumilowy Las,

a przedszkole państwowe

Często rodzice nie zdają sobie sprawy z realiów w jaki sposób działa i jest prowadzone przedszkole publiczne. Wybierając miejsce, które w najmłodszych latach będzie kształtować osobowość, nawyki i rozwijać umiejętności naszych dzieci warto zrobić to świadomie.

Jeżeli jesteś na naszej stronie www to oznacza, że rozwój Twojego dziecka nie jest Tobie obojętny, ponieważ interesujesz się Przedszkolem Stumilowy Las, do którego może chodzić lub już uczęszcza. Czytając te słowa pewnie się zastanawiasz jakim jesteśmy Przedszkolem niepublicznym / prywatnym i czy warto, aby Twoje dziecko do nas dołączyło.

Najczęściej argumentem przemawiającym na korzyść przedszkola publicznego jest niska cena. Co jednak zawiera się w ramach tej niskiej ceny? Grupy przedszkolne są bardzo liczne, jeden nauczyciel zajmuje się 25 osobową grupą. Nie ma w tak licznej grupie czasu na indywidualne podejście do dzieci, trudno przeprowadzić atrakcyjne dla wszystkich zajęcia, warsztaty itd. W Przedszkolach państwowych często nie respektuje się potrzeb dzieci z dietami eliminacyjnymi, dzieci o różnych wyznaniach. Państwowe Przedszkola nierzadko działają na przestarzałych metodach pedagogicznych i nie inwestują w zaplecze technologiczne i korzystanie z „nowości” w edukacji.

Czy celem rodzica w momencie wyboru placówki powinno być szukanie oszczędności czy jednak zadbanie o jak najlepszy rozwój dziecka, który będzie procentował w dalszym życiu?

Jak wygląda to u nas?

 • Odpowiednio dobrany zespół kompetentnych nauczycieli,
 • Bogata, nowoczesna baza dydaktyczna,
 • Szeroka gama zajęć dodatkowych w cenie czesnego,
 • Bogato rozbudowany kalendarz wydarzeń, wyjść i atrakcji,
 • Codzienna gimnastyka, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, dużo ruchu i zabaw na świeżym powietrzu
 • Spacery edukacyjne do lasku Marcelińskiego
 • Zapoznanie z technologią: informatyka, zajęcia z tablicą multimedialną, zajęcia z robotyki
 • Zajęcia kulturoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi i wiele innych!
 • Roboludek
 • Pedagogika Froebla i planu Daltońskiego
 • Zajęcia plastyczne i sensoplastyczne
 • Zajęcia artystyczno – teatralne
 • Zajęcia z logopedą
 • Spacery i zajęcia na świeżym powietrzu
 • Spotkania z ciekawymi osobistościami
 • Edukacja zawodowa i profilaktyka prozdrowotna
 • Kodowanie na dywanie
 • Eksperymenty, projekty, zabawy oparte na doświadczaniu
 • Zajęcia artystyczne
 • Fit kids – zajęcia sportowe
 • zajęcia z psychoedukacji prowadzone przez psychologa
 • Opieka psychologiczno-pedagogiczna
 • Biblioteka prowadzona przez dzieci
 • Zajęcia kulinarne
 • Piłka nożna
 • Judo
 • Robotyka
 • Zajęcia indywidualne z logopedą
 • Match rider – zajęcia matematyczne
 • Język hiszpański
 • Język niemiecki
 • Zumba
 • Warsztaty muzyczno-teatralne z Wujkiem Ogórkiem
 • Wycieczki
 • Koncerty
 • Teatrzyki

*szczegóły dotyczące wymienionych zajęć dostępne są na podstronach każdej z placówek, zastrzegamy sobie także możliwość zmiany w/w aktywności.

Jeszcze więcej naszych atutów:

 • Bajkoterapia
 • Kadra z wysokimi kwalifikacjami, podnosząca co roku swoje kompetencje
 • Urodzinki naszych dzieci
 • Dyżury nauczycieli, dyrekcji
 • Bezpłatne warsztaty dla rodziców wspierające w procesie wychowawczym
 • Imprezy okolicznościowe, warsztaty z udziałem rodziców, dziadków, przedstawienia, festyny
 • Dzień zabawki i dzień kinowy
 • Indywidualne podejście do dzieci
 • Serdeczna, życzliwa, ciepła atmosfera
 • Aplikacja dla rodziców
 • Otwartość na potrzeby rodziców i opiekunów
 • Zdrowe i smaczne żywienie
 • Możliwość indywidualnej diety dla dziecka

Cena adekwatna do jakości i programu edukacji:

 • Dwóch nauczycieli uczących jedną grupę
 • Indywidualne podejście do dzieci
 • Dużo atrakcji, wyjść, wydarzeń
 • Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych w cenie czesnego
 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowo płatne bez potrzeby dowożenia dzieci.
 • Szanowanie potrzeb dzieci i rodziców: możliwość diety indywidualnej, zachowanie indywidualnych potrzeb, poszanowanie do innej kultury, wolność wyznania
 • Korzystanie nowych metod wychowawczych, nastawienie na dziecko
 • Korzystanie z nowych technologii, zajęcia z wykorzystaniem tablic multimedialnych, zajęcia z informatyki
 • Codzienne gry i zabawy ruchowe, gimnastyka, zajęcia sportowe (piłka nożna, taniec, judo), spacery
 • Grupowe zajęcia logopedyczne, diagnozy i możliwość indywidualnych terapii logopedycznych
 • Wsparcie psychologa

Typowe przedszkole publiczne

 • niski koszt i niestety często niska jakość
 • duża ilość dzieci w jednej grupie
 • jeden nauczyciel na 25 osobową grupę
 • brak indywidualnego podejścia do dzieci spowodowane zbyt dużą liczebnością grupy
 • mało atrakcji
 • mało lub nawet brak zajęć dodatkowych
 • brak tolerancji i otwartości na inność kulturową czy religijną
 • brak tolerancji do inności (nierespektowanie potrzeby diety eliminacyjnej, indywidualnych potrzeb dziecka)
 • nierzadko przestarzałe metody pedagogiczne
 • często przestarzałe wyposażenie
 • mało ruchu
 • wsparcie psychologiczne, logopedyczne w wąskim zakresie

Zapisy już trwają!

Zapraszamy do niepublicznych placówek Stumilowy Las, które cieszą się wysokim zadowoleniem rodziców, gwarantują rzetelną opiekę, rozwój oraz wspaniałą zabawę dla dzieci.